Currículum

DADES PERSONALS

 • Nom: Carme Forcadell Lluís

FORMACIÓ

 • Llicenciada en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Màster en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Catedràtica d’ensenyament secundari

ALTRES CURSOS

 • Certificat d’Aptitud Pedagògica
 • Curs de direcció i planificació de centres docents d’Ensenyament Secundari
 • Cursos sobre didàctica de l’ensenyament de segones llengües i sobre la funció comunicativa de la llengua.
 • Cursos sobre organització i planificació pedagògica dels centres docents
 • Cursos sobre Educació intercultural a Europa
 • Cursos sobre atenció a la diversitat
 • Cursos sobre planificació lingüística
 • Cursos sobre assessorament lingüístic
 • Cursos sobre dinamització i promoció de la llengua adreçada a entitats i institucions.
 • Cursos sobre l’ensenyament plurilingüe
 • Cursos sobre llengua i noves tecnologies
 • Cursos sobre com ensenyar llengua a través del continguts
 • Curs sobre ensenyament protegit

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • 1979-1982 Treballa a TVE en el programa Giravolt i col·labora en diversos mitjans de comunicació.
 • 1982-1985 Professora de llengua i literatura catalanes en diversos centres docents.
 • 1985 Funcionària per oposició del Departament d’Educació de l’especialitat de llengua i literatura catalanes.
 • 1985-1991 Professora de llengua i literatura catalanes de L’IES Escola Industrial de Sabadell.
 • 1985-1986/1990-1991  Cap de Departament de lletres de l’IES Escola Industrial de Sabadell.
 • 1987-1991 Participació en diverses activitats d’investigació educativa, renovació pedagògica i formació permanent: Disseny, elaboració i coordinació del Pla d’Acció Tutorial de l’IFP Escola Industrial de Sabadell subvencionat pel Departament d’Educació segons la resolució del 26 de novembre de 1990.  Participació i organització de diversos programes pioners d’Informàtica Educativa: Teledebats de literatura catalana. Elaboració del Pla de Normalització Lingüística de l’IFP Escola Industrial de Sabadell dins d’un projecte experimental del Departament d’Educació. Participació en els primers intercanvis pedagòcgics de centres
 • 1987-2006 Professora formadora del Departament d’Educació
 • 1991-2004 Coordinadora de normalització lingüística del Servei d’Ensenyament del Català del  Departament d’Educació: Assessorament dels Projectes de normalització lingüística als centres d’ensenyament secundari. Coordinació dels cursos d’actualització linguística del professorat i PAS, impartits en els centres d’ensenyament secundari (mòduls 0, 1 i 2). Coordinació i seguiment dels grups de treball per a l’elaboració de material didàctic en llengua catalana, adreçat a l’ensenyament secundari. Disseny i coordinació de les sessions d’assessorament metodològic i lexicogràfic, adreçades als professors-formadors dels cursos d’actualització lingüística del professorat d’ensenyament secundari. Coordinació i seguiment dels seminaris permanents d’elaboració de material del professorat d’ensenyament secundari. Disseny i organització d’activitats de promoció i ús de la llengua adreçades als alumnes d’ensenyament  secundari. Col·laboració amb els ICE’s de les Universitats per dissenyar i organitzar la formació del professorat. Col·laboració amb el Comissariat per a la Promoció Exterior del Català per organitzar els lectorats, dissenyar material i organitzar l’ensenyament del català a l’estranger.
 • 1996-2004 Responsable de normalització lingüística del Departament d’Educació al Vallès Occidental: Disseny, organització i avaluació de campanyes de promoció i foment del català en col·laboració amb entitats i ajuntaments del Vallès Occidental. Col·laboració amb els centres de normalització lingüística del territori i amb el Consorci per organitzar campanyes de foment i promoció de l’ús del català. Col·laboració amb institucions i ajuntaments per organitzar actes de promoció de la llengua. Assessorament sobre el tractament de les diverses llengües del centre: català, castellà, anglès, francès…
 • 2000-2004 Responsable de l’organització tècnica i pedagògica dels Tallers d’Aprenentatge de Llengua (TAE) per a alumnes nouvinguts al Vallès Occidental.
 • 2003-2004 Responsable del Pla d’atenció per als alumnes d’incorporació tardana del Vallès Occidental: Organització de cursos i de campanyes de promoció i foment de la llengua per a alumnes nouvinguts i les seves famílies. Organització tècnica, disseny pedagògic i seguiment del funcionament de les aules d’acollida per a alumnes nouvinguts. Assessorament sobre el tractament de les diverses llengües del centre: català, castellà, anglès, francès…
 • 2004-2013 Assessora de llengua i cohesió social del Vallès Occidental: Organització, promoció, seguiment i avaluació dels tallers de llengua per a alumnes nouvinguts. Organització, seguiment i avaluació d’actes i campanyes d’acord amb els ajuntaments i altres entitats per fomentar i promocionar l’ús del català. Dinamitzadora dels plans de normalització lingüística dels diversos pobles del Vallès Occidental. Assessorament, organització I avaluació dels Plans Educatius  d’Entorn.  Assessorament sobre el tractament de les diverses llengües i sobre l’ensenyament del català en un marc plurilingüe. Organització de la formació del professorat d’aules d’acollida I dels coordinadors lingüístics de centre.  Assessorament a les direccions dels centres sobre l’organització dels currículum i el tractament de llengües. Assessorament sobre les competències comunicatives en el nou currículum.  Assessorament sobre l’espai europeu de comunicació i el marc europeu de referència sobre ensenyament de llengües.
 • 2004-2013 Formadora del professorat de les aules d’acollida
 • 2006-2013 Formadora dels coordinadors/es de llengua, interculturalitat i cohesió social dels centres educatius.
 • 2009-2013 Formadora del programa d’immersió lingüística.
 • 2009-2014 Formadora sobre temes relacionast amb l’enseyament i ús de la llengua.
 • 2011-2014 Formadora i assessora del projecte Impuls de la lectura del Departament d’Ensenyament.

ALTRES EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS

 • 1991 Participació en el I Congrés Internacional sobre l’ensenyament de llengües estrangeres, organitzat per l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1991 Presentacio d’una ponència en el 2n Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No-catalanoparlants.
 • 1991-1993 Secretària de diverses ponències organitzades pel Consell Escolar de Catalunya.
 • 1992 Presentació d’una ponència a les Jornades sobre Llengua i Ensenyament, organitzades per la Direcció General de Política Lingüística.
 • 1992-2002 Disseny, organització i coordinació dels V-VI-VII-VIII-IX-X tallers de llengua i literatura catalanes adreçats al professorat d’ensenyament secundari.
 • 1992-2003 Disseny, organització i coordinació del seminari el Gust per la Lectura, adreçat al professorat de llengua i literatura catalanes d’ensenyament secundari.
 • 1992-1995 Diverses col·laboracions a la Universitat Catalana d’Estiu sobre ensenyament de segones llengües.
 • 1994 Organització, disseny i presentació d’un curs de català a la Universitat Politècnica de La Havana, promocionat pel Comissariat per a la Promoció Exterior del Català.
 • 1995 Secretària de ponència del Simposi Internacional: l’Educació el repte del tercer mil·lenni, organitzat pel Departament d’Educació i les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra de Barcelona i Rovira i Virgili de Tarragona.
 • 1995 Responsable de comunicació de la XXVII Universitat Catalana d’Estiu.
 • 1995-1999 Examinadora dels nivells  C i D de la junta Permanent de Català.
 • 1995-1999 Correctora dels nivells C i D de la Junta Permanent  de Català.
 • 1996 Responsable de  comunicació del III Congrés Europeu de Programes d’Immersió, organitzat per l’Institut Europeu de Programes d’Immersió i pel Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
 • 1997-2002 Comunicacions en congressos sobre planificació lingüística i sobre17: 14 L’hora del poble l’ensenyament del català a estrangers.
 • 2002 Presentació de la comunicació: Llengua i immigració al 3r Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No-catalanoparlants, organitzat per la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, pel Departament d’Educació i per la  Direcció General d’Universitats del  DURSI, entre altres.
 • 2002-2003 Col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • 2002-2013 Diverses conferències sobre sociolingüística i sobre llengua i immi17: 14 L’hora del poblegració.
 • 2004 Conferència a Euskadi sobre la política lingüística  i el tractament de llengües del Departament d’Educació.
 • 2004-2013 Participació en taules rodones sobre promoció i ús de la llengua i sobre plurilingüisme.
 • 2004-2013 Conferències i articles sobre l’ensenyament del català en un marc plurilingüe.

PUBLICACIONS  DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Dossiers didàctics de literatura sobre:

 • M. Àngels Anglada
 • Joan Perucho
 • Salvador Espriu
 • Jaume Cabré
 • Manuel de Pedrolo17: 14 L’hora del poble

Material didàctic per a alumnat nouvingut

 • Dossier de lectura i escriptura per a alumnes d’incorporació tardana

PUBLICACIONS EDITORIALS

 • Reflexions i propostes per a ensenyar llengua, publicació inclosa en el llibre: Segon simposi sobre l’ensenyament del català a no-catalanoparlants. Editorial Eumo 1992.
 • Paisatge urbà. Editorial Columna  1994
 • Diverses publicacions incloses en el llibre: Resolucions i propostes del III Congrés de Cultura Catalana. Edicions El Jonc 2000.
 • Diccionari Pràctic i Complementari de la Llengua Catalana. Editorial La Busca 2002.
 • La nova Llei d’Educació i el català. Ponència publicada al número 40 de la  Revista de Llengua i Dret, de l’Escola d’Administració pública de Catalunya. Any 2003
 • Correctora del llibre: Nostra Llar Història d’una escola. Publicada amb el suport de l’ajuntament de Sabadell.  Any  2007.
 • Per què volem un Estat propi? Seixanta intel.lectuals parlen sobre la independència de Catalunya.  Pagès editors 2012.La guerra de successió dia a dia
 • Acció i pensament. Editorial Setzevents. col·leció Vents del canvi. Barcelona 2012.  ( Pròleg de Mònica Terribas).
 • What’s up with Catalonia? 35 experts explain the causes impel them to the separation . Edited by Liz castro, 2013. Edicions en català i espanyol.
 • Per què sí a la independència? Conversa entre Muriel Casals i Carme Forcadell. Autor Oriol Marc. Deu i onze Edicions. Col·lecció País, 7.

HA  FET EL PRÒLEG DELS SEGÜENTS LLIBRES

 • Fins que ho aconseguim.  Jordi de Bofarull. Editorial La Torratxa. Valls 2012
 • In, Inde, Independència!  Roger Roig i Míriam Pié. Cossetània edicions. Col·lecció la Balduga. Barcelona 2013.
 • Ara é l’hora catalans. Josep Martí. Editorial Columna. Barcelona 2013.
 • La Catalunya del plebiscit. Xavier Ginesta Portet. Curbet Edicions, Girona 2013.
 • La guerra de successió dia a dia, 3r volum. Sàpiens publicacions. Barcelona 2013.
 • Fem via ! Les fotos de la Via catalana. Editorial La Mansarda novembre de 2013
 • Ruixims de sang i de sal. Josep Tomàs Margalef i Il·lustracions de Lola Martínez Macias. Pragma Edicions, novembre de 2013.
 • Ha participat en l’anuari de l’Enciclopèdia Catalana de l’any 2013. Informació sobre la Via catalana.
 • 17: 14 L’hora del poble.  Anna Rosenfeld i Joan Serra. Ara llibres gener 2014

HA FET L’EPÍLEG

 • Hem fet història 11s2012.  Edició i pròleg de Jordi Basté. Ara llibres. Barcelona 2012

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Col·laboracions en diversos mitjans de comunicació sobre l’ensenyament de segones llengües, sobre plurilingüisme i sobre planificació lingüística.

 • Revistes: Intercanvi, Crònica d’Ensenyament, Escola Catalana, Llengua Nacional, Llengua i Dret, etc.
 • Diaris: El nou, Diari de Sabadell, El Periòdico de Catalunya, Avui, El Punt, Més Sabadell, Directe.cat,  Esdebat.cat, El Singular Digital, El Triangle, Tribuna.cat, Avui Sabadell, El Puntavui, etc.

Comentarista de diversos mitjans de comunicació sobre temes d’actualitat social i política:

 • Diaris: El nou, Diari de Sabadell, El Periòdico de Catalunya, Avui, El Punt, Més Sabadell, Directe.cat, Esdebat.cat, Ràdio Catalunya, El Triangle, El Singular Digital, Tribuna.cat, El Puntavui, etc.
 • Revistes: Llengua Nacional, Intercanvi, Diàleg, etc.

Conferències i xerrades arreu del territori sobre el dret de decidir i el dret d’autodeterminació i en suport de les consultes sobre la independència de Catalunya.

ENTITATS SOCIALS

 • Fundadora de l’Associació per la Llengua
 • Portaveu de la Plataforma per la Llengua al Vallès Occidental fins al 2013
 • Membre de l’associació Cercle XXI
 • Vocal de la junta d’Òmnium Cultural de Sabadell (1996-2013)
 • Membre de la Comissió per la Dignitat
 • Fundadora de la Coordinadora nacional de les consulta per la independència
 • Membre de l’executiva de la Plataforma per la Llengua
 • Vicepresidenta de la Plataforma pel Dret de Decidir
 • Membre del moviment per la independència
 • Membre del secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

 • Executiva local d’ERC Sabadell 2000-2004
 • Executiva nacional d’ERC 2001- 2004
 • Presidenta de la sectorial nacional de política lingüística d’Esquerra Republicana de Catalunya  2000-2005.
 • Regidora d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell des de l’any 2003-2007. Regidora salut del desembre 2004 a l’abril 2005)
 • Presidenta del Consell del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell  2003-2005.
 • Consellera nacional fins al 2007.